Organizace turnajů juda s ohledem na opatření MZ ČR

ČESKÝ SVAZ JUDA VYDAL 1. 9. 2021 TENTO MANUÁL, který se odkazuje na podklady z Národní sportovní agentury.

Podzimní turnajová sezóna se musí řídit aktuálními protiepidemiologickými opatřeními, které nastavuje pro vnitřní sportovní akce Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Národní sportovní agentura vydala aktuální znění opatření pro organizaci turnajů v tomto znění:

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ – soutěže sportovních svazů dle bodu I. 13. e) Opatření

– vstup pro osoby je možný za dodržení těchto podmínek:

* osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,

* osoby nad 6 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin.

– vedení evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti vydala Sportovně technická komise COVID manuál pro pořádání soutěží v době mimořádných opatření.

Celý dokument zde… (aktualizace k 2.9.2021)

Aktuální opatření na covid.gov

Předpokládám, že se pořadatelé jednotliných turnajů budou výše uvedenými požadavky řídit a to i proto, že jsou uváděny finanční postihy.

Kdo se s tímto nebude chtít ztotožnit a podřídit se, tak se obávám, že si nezasoutěží. Nikoho proto v tuto chvíli nebudu nutit k účasti, protože to plně chápu. Podmínky pro pobyt v tělocvičnách v případě striktního dodržování nejsou nic radostného a zdravého.

Za judo Orion trenér

Orion na Facebooku

Facebook

Tréninky 2020/2021

úterý
začátečníci  
pokročilí
závodníci
15.00 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.30 hod.

čtvrtek
začátečníci  
pokročilí
závodníci
15.00 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.30 hod.

celoroční nábor

v případě zájmu se zastavte na tréninku nebo zavolejte