Upozornění na platby 2.pololetí

Prosíme ty, kteří ještě nemají uhrazeno 2.pololetí o nápravu. Cena zůstavá beze změn:

Cena za tréninky za pololetí:

1x týdně      1 950 Kč
2x týdně      3 250 Kč

č.ú. Judo club ORION : 3916639369/0800 Česká spořitelna

– evidencní poplatek ČSJu pro rok 2022 ve výši 300 kč máme uhzazen ve velké většině. Kdo nemá, jak jsem již avizoval nemůže na soutěže, soustředění atd.