V následujícím týdnu začínají pravidelné tréninky juda.

Všem novým zájemcům, ale i již pokročilým a zkušeným judistům ORIONU připomínáme, že to příští týden vypukne. Rozjedeme tréninky a hned v sobotu a neděli 17. a 18.9. nás potom čeká soutěž v Říčanech a v dalším týdnu 24. a 25.9. na Mělníku (více v kalendáři).

Ne příliš potěšující a milou novinkou je navýšení ceny kurzovného, ke kterému jsme byli na poslední chvíli nuceni přistoupit z důvodu výrazného zvýšení ceny za využívání tréninkových prostor v ZŠ.

Judo club Orion

pořádá ukázkové hodiny a nábor.

Tréninky probíhají v budově ZŠ Mukařov (sraz – boční vchod staré budovy, naproti školnímu sportovnímu hřišti s umělým povrchem)

Pravidelné tréninky 2022/2023 – vždy v úterý a čtvrtek!!! Začínáme v 13. a 15.9. zase v úterý a čtvrtek. Vstup do budovy školy je společně. Přicházejte prosím vždy o 10 min. dříve, ať začínáme včas dle rozpisu.

Začátečníci     16.00 – 17.00 hod.

Pokročilí            17.00 – 18.00 hod. 

Závodníci          18.00 – 19.00 hod.

Nábor bude probíhat v měsíci září do naplnění kapacity, dále po dohodě s trenérem. Začátečníci mohou přijít ve sportovním oblečení – tepláky, tričko, cvičíme na boso, bez šperků. Nezapomeňte pití a chuť si zacvičit a judo vyzkoušet.

Více informací: Lukáš Radimský

email. L.radimsky@seznam.cz

tel. 605 83 84 85

Cena za tréninky za pololetí:

1x týdně      2 450 Kč
2x týdně      3 750 Kč

č. ú. 123-8049740217/0100 KB