Co je judo?

Judo (znamená jemná cesta) může být chápané jako zajímavý sport, umění, rekreační či společenská aktivita, kondiční program, způsob sebeobrany anebo výkonnostní sport. Judo poskytuje svým příznivcům široké možnosti seberealizace v každém věku. Nezanedbatelnou výhodou je i možnost tréninků po celý rok. O popularitě a významu svědčí i to, že je i na programu olympijských her.

Judo u dětí podporuje všeobecný rozvoj, organizací UNESCO bylo vyhlášeno jako nejvhodnější sport pro děti od 4 do 12 let. Judo učí děti vzájemnému respektu, úctě k soupeři, ohleduplnosti, zdvořilosti a principům fair play. Zároveň i trpělivosti, radosti z vítězství, ale i vyrovnání se s prohrou. V judu platí, že jen bojovnost nestačí, důležitá je psychická odolnost, technická vyspělost, taktika a fyzické předpoklady.

První věcí, kterou se žák učí je technika pádu. Začátečník se učí padat tak, aby se hlavou neudeřil o zem, učí se ovládat ruce, aby mu nekontrolovaně nepoletovaly ve vzduchu. Zároveň s tím se učí techniky držení a přechodu na zemi. Se zvládnutím techniky pádu se přechází na provádění technik v postoji, a jejich provádění v pohybu a v kombinacích.

 Video: Úspěchy českého juda

Historie juda

Zakladatelem juda jako sportovního odvětví byl profesor Jigoro Kano (1859–1938). Motivem ke studiu jiu-jitsu byl pro tohoto subtilního studenta fakt, že musel snášet mnohé křivdy a ústrky od silnějších spolužáků. V té době nebylo snadné sehnat učitele starých bojových umění, ale touha Jigoro Kana byla nezměrná.

Poznatky, které Jigoro Kano shromáždil studiem starých materiálů, ale i při své praxi jiu-jitsu utřídil, přizpůsobil tehdejším poznatkům tělovýchovného procesu a vytvořil vlastní systém , který nazval JUDO KODOKAN. Názvem chtěl odlišit nový systém od tehdejšího neoblíbeného jiu-jitsu. Stanovil i etiku chování v doju, ke spolužákům a učiteli, jež zaručovala radostné ovzduší při výcviku a zajišťovala i nutnou bezpečnost při tréninku.

Judo brzy získalo oblibu, ale muselo čelit konkurenci i nevraživosti dalších škol. Definitivní vítězství získalo v roce l885, kdy v utkání pravdy soutěžila družstva jednotlivých škol. Borci Kodokanu zvítězili nad školou mistra Tocuki, když v boji dvanácti dvojic zvítězilo jedenáct borců Kodokanu a pouze jeden zápas skončil nerozhodně. Činnost Kodokanu byla zahájena – od tohoto data se počítá vznik juda – v roce 1882, kdy měl Jigoro Kano prvních 9 žáků. Později se judo spolu s kendo dostalo do osnov výuky na základních a středních školách. Jigoro Kano se se stal v Japonsku významnou osobností, neboť kromě funkce ministra školství, byl členem japonského olympijského výboru a prezidentem japonského svazu judo.

jigoro

Jigoro Kano
(zakladatel sportovního juda)

kodokan judo A

 JUDO KODOKAN 

Kodokan Judo je celý název japonského bojového umění založeného profesorem Jigorem Kanem, rozšířeného po celém světě a známého jen jako Judo. Kodokan Judo využívá dva principy: minimální úsilí – maximální účinnost („Seiryoku-zenyo“) a vzájemný prospěch („Jita-kyoei“).

První princip znamená využívat co účinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře.

Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi, neboť judo nemůžete cvičit sami.

judo pismo c

Počátky Judo v Československé republice

Od roku 1919 se začíná organizovat judo v ČSR (První republika).
Od roku 1922 Vojenská tělovýchovná škola zařadila do výcviku jiu-jitsu.
V roce 1930 byly v Praze zahájeny pravidelné kurzy pro vysokoškoláky v tělocvičně Marathon v Černé ulici pod vedením Adolfa Lebedy.
V roce 1933 byl založen první samostatný oddíl jiu-jitsu ve VŠ Praha pod vedením Ing. O. Pecáka a v Brně v té době vedl výcvik jiu-jitsu F.S.Dobó.
V roce 1933 poprvé navštívil ČSR zakladatel juda, profesor Jigoro Kano, který v Praze předvedl instruktáž na VŠ Praha.
V roce 1934 byl v Plzni byl založen samostatný oddíl jiu-jitsu při BC Star Plzeň.
V roce 1934 bylo první Mistrovství Evropy v Drážďanech, byla založena Evropská unie juda se sídlem v Berlíně. Zakládajícím členem byla i ČSR.
V roce 1936 byl založen Československý svaz jiu-jitsu. Prvním předsedou byl zvolen profesor Dr. František Smotlacha.
Při cestě na OH v Berlíně navštívil ČSR podruhé prof. Dr. Jigoro Kano. Zahájil výcvik juda ve školním roce 1936 /1937 ve VŠ Praha.
V roce 1938 prof. Dr. JIGORO KANO zemřel.
V roce 1956 byl ustanoven Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) a pod touto organizací vznikl také Československý svaz juda.
V roce 1993 po rozdělení republiky vzniká Český svaz juda.

Názvosloví

Judo v překladu „jemná cesta“
dožo tělocvična pro judo
seiza klek sedmo – součást nástupu
judogi kimono
obi pásek
rei pozdrav
hadžime zahájení, začněte
matte přerušení (zápasu)
randori cvičný zápas
tatami žíněnka
tori útočník (ten, kdo provádí chvat)
uke obránce (ten, kdo padá)

Technické stupně

Technické stupně v judu jsou rozděleny na žákovské – kyu a mistrovské – dan. Žákovských stupňů je šest od 6. kyu (nejnižší) do 1. kyu (nejvíce pokročilé) a mistrovských stupňů je deset 1. dan (nejnižší) až 10. dan (nejvyšší).

Profesoru Jigoro Kano (1860 – 1938) byl po jeho smrti udělen 11. dan. On je jediným člověkem, který tohoto stupně dosáhl. 12. dan je pro člověka nedosažitelnou metou. Nositelem 12. danu by měl být duch a idea juda.

Stupně technické vyspělosti KYU jsou rozděleny do následujících stupňů a označení od nejnižšího po nejvyšší a jsou podmíněny základní čekací lhůtou, která je zpravidla 8 měsíců (školní rok). Půlené stupně platí do 3. Kyu a do věku 14-ti let. Starší abonenti vykonávají vždy pásky celé, nepůlené. Vždy záleží na přístupu k tréninku, zvládnutí předepsaných technik dle soutěžního řádu ČSJu a výsledcích na soutěžích.

6. kyu bílý pásek
6./5. kyu bílo – žlutý pásek
5. kyu žlutý pásek
5./4. kyu žluto – oranžový pásek
4. kyu oranžový pásek
4./3. kyu oranžovo – zelený pásek
3. kyu zelený pásek
2. kyu modrý pásek
1. kyu hnědý pásek
1. dan černý pásek
1. – 5. dan černý pásek
6. – 8. dan / 9. – 10: dan
červenobílý / červený